Autor

Autor kódu môže poslať kód na review až potom, čo prejde týmito krokmi:

 1. Na kód bol použitý Prettier (alebo iný nástroj na ujednotenie kódu)
 2. Kód prešiel kontrolou autorom a nemá žiadne očividné problémy
 3. Prešli všetky stanovené testy
 4. Autor vytvoril dostatočný popis (zmeny, dôvody…)
 5. Reviewer bol starostilo vybraný:
  • na základe jeho zamerania (Frontend, Backend…) alebo skúseností s danou oblasťou
  • na základe jeho voľného času (uprednostniť toho s menej robotou)

Reviewer

Reviewer kódu môže schváliť pull request až vtedy, čo kód prejde týmito kontrolami:

 1. Kontrola novej funkcionality systému
  • správnosť
  • efektívnosť
 2. Kontrola kódu podľa metodiky
  • popis nových funkcii
  • názvy premenných, funkcií
  • písanie if-statement
  • komentáre
  • console logy
 3. Čistota kódu
  • čitateľnosť
  • zrozumiteľnosť

Všetky chyby alebo pripomienky ku Code Review treba zaznamenať v TFS pri pull requeste ako komentár ku konkrétnej časti kódu. Reviewer môže kedykoľvek kontaktovať autora kódu a spýtať sa otázky alebo vyriešiť nejasnosti.

Autor kódu musí vyriešiť všetky nájdené problémy a zaznačiť ich aj v TFS ako vyriešené. Následne kontaktovať reviewera, aby znova skontroloval chybné časti (už nie je treba robiť celkovú kontrolu kódu).