Šprint 3 – 8.11.2019 – 22.11.2019 

Čo sa nám podarilo 

  • Podarilo sa splniť všetky neblokované user stories 
  • Podarilo sa namapovať modely v backende na databázu 

Čo sa nám nepodarilo 

  • Prekrývajúce sa tasky 

čím pokračovať 

  • Efektívna komunikácia 
  • Efektívnosť na medzišprintových stretnutiach 

Čo zlepšiť 

  • Lepšie odhadovať náročnosť taskov 
  • Odhadnúť aj pochopenie user stories – zistiť, či sa nebudú prekrývať 
  • Nepracovať na taskoch niekoho iného bez predošlej komunikácie a dohode 
  • Aktualizovať priebežne TFS 
  • Dávať vyriešené User Stories do stavu Resolved, ak sú vyriešené, ešte pred koncom šprintu