Zápisnica č.17 zo stretnutia tímu 02.12.2019, tím 10 

Čas stretnutia: 16:00 – 20:00 
Miesto stretnutia: Miestnosť za knižnicou 
Téma stretnutia: Postup s User Stories 
Zápisnicu vypracoval: Simona Zelenčíková 

Prítomní: 

 • Bc. Simona Zelenčíková 
 • Bc. Vanessa Kadeřábeková 
 • Bc. Dominik Prekop 
 • Bc. Martin Sith 
 • Bc. Richard Križan 
 • Bc. Kristián Kocan 
 • Bc. Oliver Šimon 
 • Bc. Parik Kovács 

Neprítomní: 

Popis stretnutia: 

 • Krátka analýza dokumentu švajčiarskeho Gridboxu 
 • Analýza aktuálneho stavu User Stories 
 • Prezentovanie riešenia úloh pre tento šprint 
 •  

Úlohy: 

 • Dokončiť US