Čas stretnutia: 08:30 – 11:30 
Miesto stretnutia: FIIT STU 
Téma stretnutia: Nultý šprint 
Zápisnicu vypracovala: Simona Zelenčíková 

Dátum: 26.2.2020

Prítomní: 

 • Bc. Simona Zelenčíková 
 • Bc. Vanessa Kadeřábeková 
 • Bc. Dominik Prekop 
 • Bc. Martin Sith 
 • Bc. Kristián Kocan 

Neprítomní: 

 • Bc. Richard Križan 
 • Bc. Oliver Šimon 
 • Bc. Parik Kovács 

Popis stretnutia: 

 • Review funkcionality zo zimného semestra 
 • Bližšie špecifikovanie epicov, pridanie popisov do backlogu 
 • Rozloženie epicov na menšie user stories a ich roztaskovanie 
 • Relatívne určenie parametrov pre epicy 
 • Debata o vytvorení GUI pre databázu 
 • Plánovanie práce do budúcnosti 

Úlohy: 

 • Grafický návrh widgetu 
 • Project roadmap spraviť