Zápisnica č.22 zo stretnutia tímu 28.02.2020, tím 10  

Čas stretnutia: 08:30 – 11:30  

Miesto stretnutia: 3.28 FIIT STU  

Téma stretnutia: Prvý šprint v novom semestri 

Zápisnicu vypracoval: Martin Sith 

Prítomní:  

 • Bc. Simona Zelenčíková  
 • Bc. Vanessa Kadeřábeková  
 • Bc. Dominik Prekop  
 • Bc. Martin Sith  
 • Bc. Kristián Kocan  
 • Bc. Patrik Kovács  

Neprítomní:  

 • Bc. Oliver Šimon  
 • Bc. Richard Križan  

Popis stretnutia:  

 • Prezentácia pripravených návrhov a nápadov z predošlého stretnutia 
 • Postrehy od product ownera 

Úlohy:  

 • Zmeniť cenníky, urobiť variabilné a fixné čísla 
 • Pripraviť si veci v Exceli – na medzivýpočty + grafy 
 • Pozrieť si stránku od p. Kalamena 

Postrehy product ownera 

 • Autorizácia do úzadia 
 • Analýza je možno krátka 
 • Pridať návratnosť do tabuľky analýzy 
 • Kvôli šetreniu času môžeme vynechať niektoré „pekné“ veci 
 • Treba zmeniť cenník 
 • Zmeniť predpokladaná spotreba, typ odberného miesta, hodnota ističa 
 • Urobiť si predvýpočty napríklad v exceli 
 • Vyhodiť model analýza domácnosti … zlúči sa s PANELMI