Dátum: 18.10.2019

Čas stretnutia: 12:00 – 15:00
Miesto stretnutia: 3.21, FIIT STU
Téma stretnutia: Šprint č.1
Zápisnicu vypracoval: Martin Sith

Prítomní:

 • Bc. Simona Zelenčíková
 • Bc. Vanessa Kadeřábeková
 • Bc. Dominik Prekop
 • Bc. Martin Sith
 • Bc. Richard Križan
 • Bc. Kristián Kocan
 • Bc. Patrik Kovács
 • Bc. Oliver Šimon

Neprítomní:

Popis priebehu stretnutia:

 • Testovacia ukážka SCRUM poker
 • Konzultácia o testovaní
 • Čistenie backlogu
 • Debata o backlog user stories
 • Debata o nastaveni parametrov modelov (solar_panel)
 • Urobiť na novej knižnici úlohu “Zlepšenie nastavení parametrov modulov”
 • Odložiť si existujúce prvky pred zmenami
 • Debata o cenníkoch v aplikácii

Úlohy:

 • Preštudovať hierarchie a cykly
 • Napísať sťažnosť o internete
 • Premenovať názvy na slovenské v cenníkoch